หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Chicago - 2017-06-10 - The Forum, Inglewood, CA
Thanks To ijwthstd
*****/*****
CHICAGO
THE FORUM, INGLEWOOD, CA
2017-06-10

Setlist:

01. Introduction 00:00:00
02. Questions 67 & 68 00:07:09
03. Dialogue (Part I & II) 00:11:37
04. Alive Again 00:17:23
05. Wake Up Sunshine 00:21:24
06. Call On Me 00:24:24
07. (I've Been) Searchin' So Long 00:28:01
08. Mongonucleosis 00:33:16
09. -intro- 00:37:20
10. If You Leave Me Now (with River Loughnane) 00:38:25
11. Another Rainy Day In New York City 00:42:37
12. Look Away 00:47:17
13. Make Me Smile 00:53:16
14. So Much To Say, So Much To Give 00:56:32
15. Anxiety's Moment 00"57:36
16. West Virginia Fantasies 00:58:36
17. Colour My World 01:00:13
18. To Be Free 01:02:58
19. Now More Than Ever 01:04:15
20. Old Days 01:06:03
21. Does Anybody Really Know What Time It Is? 01:10:13
22. Hard Habit To Break 01:14:11
23. You're The Inspiration 01:19:44
24. -band introduction- 01:24:14
25. Beginnings 01:26:31
26. I'm A Man 01:32:19
27. Street Player 01:41:24
28. Just You 'n' Me 01:45:52
29. Hard To Say I'm Sorry 01:50:26
30. Get Away 01:54:04
31. Saturday In The Park 01:55:59
32. Feelin' Stronger Every Day 01:59:39
33. Free 02:03:03
34. 25 or 6 to 4  02:07:28

Robert Lamm
Lee Loughnane
James Pankow
Tris Imboden
Keith Howland
Lou Pardini
Ray Herrmann
Walfredo Reyes Jr.
Jeff Coffey 

Download CD Cover High Resolution here

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น