หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

Paul McCartney - VH1


DVD Cover By Deer 5001
*****/*****
Paul McCartney - VH1

Setlist:

DVD1
1.Maybe I'am Amazed - (1970)
2.Three Legs - (1971)
3.Hi, Hi, Hi - (1973)
4.C.Moon - (1972)
5.Band On The Run - (1973)
6.Band On The Run - (1974)
7.Letting Go - (1975)
8.Silly Love Songs - (1976)
9.Mull Of Kintyre - (1977)
10.London Town - (1978)
11.IK've Had Enough - (1978)
12.My Babe Reguest - (1979)
13.Getting Closer - (1979)
14.Ebony & Ivory - (1980)
15.Say Say Say - (1983)
16.Pipes Of Space - (1983)
17.No More Lonely Nights - (1984)
18.We All stand Together - (1984)
19.My Brave Face - (1989)

DVD2
1.Venus & Mars Rock show - (1975)
2.With A Little Luck - (1978)
3.The Long & Winding Road - (1990)
4.Sergeant Pepper - (1990)
5.Hope Of Deliverance - (1993)
6.Wonderful Christmas Eve - (1979)
7.Biker Like An Icon - (1993)
8.Off The Ground - (1993)
9.C'mon people - (1993)
10.Beautiful Night - (1997)
11.Young Boy - (1997)
12.In The World Night - (1997)
13.Coming Up - (1980)
14.Spies Like Us - (1985)
15.Get Back - (1991)
16.Once Upon A Long Ago - (1987)
17.Stranglehold - (1986)
18.Pretty Little Head - (1986)
19.Young Boy - (1997)
20.The World Tonight - (1997)

Video: PAL/4:3
Audio: AC3/192 Kbps/2 Ch

Download DVD Cover High Resolution Clik here

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น